Vervolg 1

Vervolgcursus 1 HondenschoolOm te slagen voor het diploma Vervolg 1 dient de hond te voldoen aan de volgende eisen:

 1. Opkomst terrein + luide begroeting.
 2. Volgen, links en rechts met wendingen linksom en rechtsom.
 3. Zit, wacht (15 sec), voorkomen vanaf 7 meter, aan de voet en terug naar de plaats.
 4. Af en blijf. 5 meter afstand, 30 seconden. Geleider loopt terug naar de hond.
 5. Van afstand (3 meter) de hond van “zit” naar “af” brengen d.m.v. handbewegingen.
 6. Geleider 1 minuut uit zicht. Hond ligt op “af” voor de schutting, geleider staat 1 minuut achter de schutting. Hond blijft op “af” tot geleider commando “zit” geeft.
 7. Volgen rond de pylonen commando af en blijf, geleider loopt de ronde af en brengt de hond terug in “zit” (met afleiding persoon).
 8. Volgend rond de pylonen, commando “zit” en “wacht”, geleider loopt de ronde af.
  (met afleidingspersoon).
 9. Handling: de manier waarop de hond door de baas geleid wordt.
 10. Commando “sta” en vervolgens betasten + gebit tonen.

 

Tarief

De basiscursus bestaat uit 10 lessen + een examen, afgenomen door een onafhankelijke examinator.
Kosten € 121,- inclusief BTW